Vätskan som upphettas inuti e-cigaretter innehåller nikotin, aromer och andra grundläggande kemikalier – som propylenglykol och/eller glycerin – som hjälper till att producera aerosolen. De som röker elektroniska cigaretter och Vape strävar inte bara nikotin, men en rad andra produkter: glykoler, aldehyder, flyktiga organiska föreningar, polycykliska aromatiska kolväten, ultrafina partiklar som kan inandas djupt in i lungorna, tungmetaller, såsom nickel, tenn, bly, och tillsatser såsom diacetyl. E-cigaretter kan användas för att tillhandahålla marijuana med sin tetrahydrocannabinol (THC) komponent-och narkotikaupplysning[1].

Den globala ENDS-marknaden uppskattades 2015 till omkring 1 10 miljarder US-Dollar, till stor del koncentrerad till USA (56%) och Storbritannien (12%). Den återstående delen fördelades mellan Kina, Frankrike, Tyskland, Italien och Polen. ENDS kom in på den amerikanska marknaden i mitten av 2000-talet och dess användning hos ungdomar övervakades av National Youth Tobacco Survey. Från 2011 till 2018 ökade användningen av e-cigaretter från 1,5% till 20,8% bland gymnasieelever (från 220 000 till 3,05 miljoner studenter)[2,3]. Figur 3.

Figur 3. Procentandel mellanstadiet (11-14) och gymnasiet (14-18) studenter som för närvarande använder e-cigaretter och Vape* och alla tobaksvaror†